KISEBBSÉGKUTATÁS
 

A kiadó céljai érvényesítéséhez adja ki immáron tizenhatodik éve a Kisebbségkutatás című folyóiratot, amely a nemzeti­ nemzetiségi kérdést – egyetlen orgánumként – teljes tematikai sokszínűségében ábrázolja a szociológiai, irodalmi, kulturális, nyelvtudományi, jogtudományi, politikatudományi és történeti vonatkozásokban  egyaránt. A Kisebbségkutatás abban a tekintetben is hiánypótló tudományos folyóirat, hogy az egyes a tanulmányok mellett bőséges szemle anyagot közöl a külföldi tudományos irodalomból: számonként átlagosan 35–40 forrást dolgoz fel. Topográfiai értelemben természetesen Közép- és Kelet- Európára koncentrál, ugyanakkor az európai integrációs törekvésekre tekintettel gondot fordít a nyugat-európai, sőt a globalizációs folyamatok miatt a tőlük távol eső területek etnikai viszonyaira is.

 

A folyóirat alapítója és főszerkesztője: Cholnoky Győző. Szerkesztőbizottsága: Niederhauser Emil (elnök), Pomogáts Béla, Szarka László, Bruhács János, Péntek János, Kocsis Károly, Tóth Ágnes.
Főmunkatárs: Cholnoky Olga.

Internet cím: http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/

 

 2011/1  2011/2  2011/3  2011/4 

2012/1 2012/2 2012/3 2012/4

2013/1 2013/2 2013/3 2013/4

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4